Parkstadmonitor

De Parkstad Monitor biedt viel informatie en cijfermateriaal van de regio op allerlei terreinen. De informatie is afkomstig uit bevolkingsenquêtes zoals het Burgeronderzoek Parkstad Limburg en de GGD Gezondheidsenquête. Daarnaast zijn statistische gegevens uit diverse registraties (bijvoorbeeld van gemeenten en politie) opgenomen. Gegevens zijn te bekijken op regio-, gemeente-, wijk-  en buurtniveau. Na het kiezen van een thema kunt u een of meer onderwerpen selecteren. Vervolgens kiest u de periode, gebieden en gewenste presentatievorm. Volg hiervoor de aanwijzingen op het scherm of klik op ‘Help’ voor meer informatie. Start de Parkstadmonitor.