Realisatie bouwplan Kerkrade-Centrum gegarandeerd

Afgelopen woensdag 25/02/2015 heeft gemeente Kerkrade overeenstemming bereikt met Wyckerveste en VolkerWessels over de uitvoering van het centrumplan Kerkrade. Centrumplan Kerkrade is een belangrijk project voor de regio Parkstad Limburg, met name voor het vestigingsklimaat van potentiele ondernemers en bewoners én het imago van de regio.

De integrale gebiedsontwikkeling Kerkrade-Centrum is momenteel volop in beweging. C-City is in uitvoering, het stadspark is in reconstructie en de herinrichting openbare ruimte in het centrum is gestart. Het bouwplan dat wordt voltooit door Wyckerveste en VolkerWessels is een cruciaal onderdeel van de integrale gebiedsontwikkeling Kerkrade-Centrum. Het cultuurcluster en de combinatie detailhandel en wonen moeten van het winkelcentrum een aantrekkelijke ontmoetingsplek maken. Door de nieuwe samenwerking van Wyckerveste en VolkerWessels kunnen de winkels en woningen, alsook het nieuwe cultureel cluster integraal gerealiseerd worden conform het door Van Pol Beheer BV ontwikkelde plan. Lees meer in het persbericht van de gemeente Kerkrade.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube