Groen licht voor Buitenring

11 maart 2015- De Raad van State heeft het project Buitenring Parkstad Limburg groen licht gegeven. In de vandaag bekend geworden uitspraak heeft de hoogste bestuursrechter (Raad van State) de door de Provincie genomen besluiten voor de Buitenring Parkstad Limburg in stand gelaten. Daarmee zijn het Inpassingsplan, de Natuurbeschermingswet-vergunning en het wijzigingsplan voor de Buitenring onherroepelijk. Dat betekent dat definitief met de aanleg van de weg kan worden begonnen.

“Met deze positieve uitspraak kan de Provincie, samen met de projectpartners Parkstad Limburg en de betrokken gemeenten de regio de impuls geven die nodig is. De leefbaarheid in de kernen verbetert, de verkeersveiligheid neemt toe en zowel het bedrijfsleven als het toerisme worden gestimuleerd”, aldus gedeputeerde Erik Koppe. De uitspraak betekent dat de volledige 26 kilometer ringweg (twee rijbanen met twee rijstroken) rondom Parkstad kan worden aangelegd. Daarbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de belangen van omwonenden.

Vervolg

In samenspraak met de aannemer wordt de planning geactualiseerd. De voorbereidende werkzaamheden worden direct gestart. Denk daarbij aan het kappen van bomen en verleggen van kabels en leidingen. Omwonenden worden hierover geïnformeerd.

Optimale bereikbaarheid

De Buitenring Parkstad Limburg heeft een duidelijk doel: zorgen dat de bereikbaarheid van en binnen de regio Parkstad sterk verbetert. De Buitenring zorgt voor een vlotte verbinding tussen gemeenten in de regio en voor een goede verbinding met nationale en internationale wegen. Daarbij worden bestaande wegen die door woonkernen leiden, ontlast. Dat verbetert de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Bovendien biedt de nieuwe weg volop kansen voor economische en toeristische ontwikkelingen.

De Buitenring wordt een ringweg rondom de stadsregio Parkstad Limburg, waar de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken en Schinnen deel van uitmaken.

No-Regret

In 2013 en 2014 kreeg de Provincie van de Raad van State toestemming voor de aanleg van de ‘no-regret’ wegdelen aan de noordzijde van Heerlen en Brunssum, de rotonde Avantis en het wegdeel tussen de rotonde Avantis en de Hamstraat in Kerkrade. De werkzaamheden op deze wegdelen zijn inmiddels flink gevorderd.

Kijk hier voor de uitspraak van de Raad van State: 201207642/1/R1

Meer informatie over de komende werkzaamheden aan de Buitenring is te lezen op www.buitenring.nl

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube