Energietransitie Parkstad voorbeeld voor Provincie

Zoals u weet heeft de Provincie Limburg het Coalitieakkoord 2015-2019 gepresenteerd. Parkstad is er trots op in het akkoord te lezen dat de Provincie de Palet-aanpak ziet als ‘mooie inspiratiebron bij het groeien naar een onafhankelijke en goedkope Limburgse energievoorziening’. En dat ze waar mogelijk aansluiting zoekt bij IBA Parkstad.

Over PALET

PALET staat voor Parkstad Limburg Energie Transitie. Parkstad heeft zich tot doel gesteld om in 2040 energieneutraal te zijn. Hiermee wil ze de bewoners van Parkstad faciliteren in de kwaliteit van wonen met een lagere energierekening. Tevens wil ze in samenwerking met kennisinstellingen en het MKB ervoor zorgen dat het geld dat aan energie wordt uitgegeven terugvloeit naar de regio. Deze ambitie wordt de komende jaren in een uitvoeringsprogramma vertaald.  Kijk hier voor meer informatie over PALET.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube