Leegstand in particuliere woningvoorraad

De leegstand in de particuliere woningvoorraad stijgt door verschillende sociaaleconomische ontwikkelingen en de huishoudensdaling. Deze leegstand heeft een negatieve gevolgen voor vastgoedwaarden en de leefbaarheid in woongebieden. De afgelopen tijd is de Stadsregio Parkstad Limburg deze problematiek aan het agenderen om ook oplossingsrichtingen bespreekbaar te maken.

Dit heeft ertoe geleid dat de problematiek opgenomen is in het door de Provincie Limburg gepresteerde Coalitieakkoord 2015-2019 (p.49) en dat er een motie is ingediend in de Tweede Kamer over deze problematiek. Deze motie is op 26 mei 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. In deze lobby is de Stadsregio Parkstad Limburg nauw opgetrokken met de Provincie Limburg en de woningcorporaties in Parkstad Limburg. De lobby wordt inmiddels ook ondersteund door Aedes, de landelijke koepelvereniging van woningcorporaties. Doel van de lobby is om de problematiek op de nationale agenda te krijgen en een ontheffing te verkrijgen van de verhuurderheffing, indien particuliere koopwoningen worden aangekocht en (tijdelijk) worden verhuurd in de sociale huur sector.

Aedes Magazine

Naar aanleiding van de gezamenlijke lobby van Aedes geeft Johan de Niet, programmamanager Wonen en Herstructurering van de Stadsregio Parkstad Limburg, in het Aedes Magazine van mei 2015 een toelichting op de problematiek.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube