Huisvesten studenten over de grens succesvol

Aken kent een sterk toegenomen toestroom van studenten en kan de huisvesting niet aan. Parkstad Limburg, woningcorporatie HEEMWonen en provincie Limburg springen bij. Het blijkt succesvol om studenten aan de Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule (RWTH) en Fachhochschule in Aken een woning aan te bieden. 

Mooi begin

Parkstad Limburg kent als gevolg van de krimp een kwantitatieve transformatieopgave, waardoor zowel in Kerkrade als ook in Heerlen panden leeg staan. Het is een mooi begin voor een verdere grensoverschrijdende samenwerking met onze buren in Aken. Maar ook om ‘Wohnraum im Umland für studierenden in Aachen’ te creëren. Petra Notermans schreef een artikel over dit experiment en het belang ervan voor de regio. Het artikel verscheen deze maand in het Tijdschrift voor de Volkshuisvestiging.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube