Bidbook toplocaties huurwoningen

Op de PROVADA van 2 t/m 4 juni in Amsterdam heeft Luc Winants, burgemeester van Brunssum en lid Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Parkstad Limburg, de toplocaties voor huurwoningen in Parkstad Limburg gepresenteerd. Dit segment vormt de ontbrekende schakel in het regionale woningaabod in de regio. Met het bidbook worde potentiele investeerders gericht benaderd en verleid om in Parkstd Limburg te investeren.

Doorstroming en alternatief

Met name voor huurders met inkomens tussen €33.000,- en €45.000,- is een huurwoning interessant. Woningcorporaties hebben door nieuwe landelijke regelgeving hier namelijk vrijwel geen aanbod meer voor. Daarnaast kan dit segment ervoor zorgen dat er meer doorstroming op gang komt vanuit sociale huurwoningen. Ook kunnen ouderen worden bediend die een alternatief zoeken voor hun koopwoning.

Samenwerking vastgoedpartijen

Stadsregio Parkstad Limburg wil met dit bidbook laten zien dat de combinatie van lage marktprijzen in de particuliere woningmarkt en relatief hoge huuropbrengsten kunnen leiden tot enorm aantrekkelijke directe rendementen. Alleen via samenwerking met vastgoedpartijen uit binnen- en buitenland kan een voldoende aanbod van huurwoningen goed en snel op orde worden gebracht.

Klik hier voor het Bidbook.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube