Colleges van B&W op werkbezoek in Aken

In het kader van een collegeregiodag zijn de 8 colleges van B&W van Parkstad Limburg 30 juni jl, op werkbezoek geweest in Aken. Thema van de dag was samenwerking, niet alleen onderling, maar ook met Aken.

In Aken werden ze verwelkomd door Oberburgermeister Marcel Phillipp. Hij gaf aan dat door een goede samenwerking nog veel van elkaar te leren valt. Daarna bezochten de college-leden de regio Aachen, waar Dr. Helmut Etschenberg -voorzitter van het bestuur van de StädteRegion Aachen- in zijn rede ook de noodzaak tot samenwerking benadrukte.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube