Sturen op stedelijke transformatie

Uit S+RO Magazine nr. 3, thema artikel over de Stad van straks:

Parkstad Limburg kreeg als één van de eerste regio’s in Nederland te maken met bevolkingskrimp. Welke gevolgen dit heeft voor de ruimtelijke inrichting werd in het zuiden van Nederland al eerder duidelijk dan elders. Hoe je hier mee om kunt gaan dus ook. Jan Rademaker en Ralph van der Straten laten zien hoe de regio Parkstad Limburg een proeftuin voor stedelijke transformatie kan zijn. Lees hier de hele bijdrage.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube