Tweede Kamer steunt uitzondering verhuurderheffing

Tweede Kamer steunt uitzondering verhuurderheffing bij aankoop en verhuur van particulier bezit in krimpgebieden

Het verzoek van de Stadsregio Parkstad Limburg en de Provincie Limburg om een uitzondering te krijgen op de verhuurderheffing bij aankoop en verhuur van particulier bezit in krimpgebieden krijgt steun in Den Haag. De Tweede Kamer heeft afgelopen donderdag ingestemd met het voorstel van Roland van Vliet om Minister Blok te verzoeken om experimenten in krimpgebieden mogelijk te maken door tijdelijke verhuur van extra aangekochte leegstaande panden vrij te stellen van verhuurderheffing.

Kansrijke strategie

De Tweede Kamer ziet aankoop van (leegstaande) particuliere koopwoningen door woningcorporaties en beleggers een kansrijke strategie om in de vraag naar huurwoningen in krimpgebieden te voorzien. Diverse door de Stadsregio Parkstad Limburg uitgewerkte businesscases tonen aan dat dit alleen rendabel kan zijn als er niet ook nog eens een verhuurderheffing over die tijdelijke huuropbrengst afgedragen moet worden.

Extra vraag naar huurwoningen

De Stadsregio Parkstad Limburg heeft uitgewerkte plannen om door aankoop van particuliere koopwoningen door corporaties, die deze vervolgens een aantal jaren verhuren, de aankoopkosten terug te verdienen. Indien dit gebeurd is, kan zo’n woning worden gesloopt, indien deze woningen niet meer geschikt zijn voor de toekomst. In de tussentijd – minstens zo’n 10 tot 20 jaar – maakt zo’n woning deel uit van de sociale huurwoningvoorraad, waardoor de huidige extra vraag naar huurwoningen kan worden ingevuld.

Expertise aanbieden

Tim Weijers – die als voorzitter van de bestuurscommissie Wonen en Herstructurering van de Stadsregio Parkstad Limburg samen met zijn collega-wethouders het afgelopen jaar de problematiek in Den Haag meermaals heeft aangekaart – is benieuwd hoe Minister Blok dit verzoek van de Kamer nader gaat uitwerken. ‘Het zou heel mooi zijn als de motie van van Vliet ertoe leidt dat de druk op de huurwoningvoorraad in deze regio afneemt, en tegelijk de omvang van het aantal leegstaande koopwoningen wordt verkleind. Wij zullen de Minister binnenkort onze expertise aanbieden om deze regeling nader uit te werken. Het zou bovendien fijn zijn als Minister Blok ook een uitzondering zou kunnen maken voor woningcorporaties die in de regio Parkstad Limburg leegstaande koopwoningen beheren en verhuren namens een particulier. Onder de nieuwe woningwet mogen corporaties dit namelijk niet als het gebouwen betreft die niet in eigendom van de corporatie zijn’.

Bijlage: Motie van Vliet experimenten in krimpgebieden

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube