Blok bezoekt de regio

Op woensdag 28 oktober 2015 bracht minister voor Wonen en Rijksdienst, Stef Blok, een  werkbezoek aan de regio Parkstad Limburg. Hij sprak onder meer met provincie, gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen over de druk op de sociale woningmarkt in Limburg.

Koers houden

Afgesproken is dat provincie en regio samen concrete oplossingsrichtingen uitwerken over hoe de sociale huurwoningvoorraad kan worden uitgebreid met leegstaande koopwoningen. Een mogelijkheid is het ontzorgen en faciliteren van particulieren bij het tijdelijk verhuren van hun huis. Blok zei toe om naar aanleiding van dat voorstel weer met partijen om tafel te gaan. Meerdere malen werd gesteld, dat de zogenaamde verhuurdersheffing oplossingen voor de woningmarkt in Parkstad belemmert. De minister gaf aan dat dit commentaar kan worden meegenomen in de evaluatie van de regeling, die voor volgend jaar gepland staat.

Van groei, naar krimp, naar bloei.

Eerder op de dag kreeg de minister een rapport aangeboden door Wim Deetman, voormalig minister van Onderwijs. Het rapport is in opdracht van Gedeputeerde Staten gemaakt door Wim Deetman en Frans Weekers en betreft de evaluatie van het convenant Koers voor Limburg en informatie over het vervolgproces voor de aanpak van de demografische opgave in onze provincie. “Limburg is op de goede weg en moet koers houden”, aldus Deetman. Ook adviseerde Deetman om niet altijd van krimp te spreken vanwege de negatieve lading. Beter is te denken in termen van bloei oftewel: van groei, naar krimp, naar bloei.

Superlocal

De minister bezocht tevens een IBA kandidaat-project. Met het project ‘Superlocal’ wil wooncorporatie HEEMwonen drie hoogbouwflats slopen en er honderd woningen voor terugbouwen. Bij deze transformatie worden alle elementen hergebruikt. In deze flats wonen momenteel een aantal studenten van de RWTH universiteit Aken. Zo helpt de regio buurman Aken want daar is een nijpend tekort aan studentenhuisvesting. Tijdens een bezoek aan de RWTH later op de middag kreeg Blok een inkijkje in de potentie en enorme omvang van de universiteit. Hier werd tevens gesproken over grensoverschrijdende samenwerking en de grote economische kansen die dat biedt voor zowel de regio Parkstad als de BV Nederland.

Succesvolle transitie

Eerder dit jaar gaf de minister de regio al een compliment voor de succesvolle wijze waarop de regio inspeelt op diverse transities. Nergens anders in Nederland worden de ruimtelijke effecten van bevolkingsontwikkeling en de energieverandering op zo’n wijze regionaal geregeld. De regio Parkstad wordt steeds meer gezien als een voorbeeld voor de rest van Nederland. Blok: “In Limburg is sprake van een grote economische kracht. Draag dat meer uit en deel jullie ervaringen met anderen.”

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube