Vervolg zonnepanelen-project Landgraaf

Het succesvolle zonnepanelen-project uit Landgraaf wordt volgend jaar uitgerold over heel Parkstad. Het project maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma (PALET 3.0)  waaraan de acht gemeenten nu samen werken.


Geheel ontzorgd

Met het project wordt aan burgers en midden- en kleinbedrijven de mogelijkheid geboden om zonnepanelen te laten plaatsen op het dak van hun woningen of bedrijfspanden. Bij deelname gaat de gemeente een overeenkomst met de burger aan voor vijftien jaar. Hierbij wordt een vaste bijdrage betaald voor de aflossing. De deelnemer wordt daarbij geheel ontzorgd; alles wordt geregeld.


Kosten besparen

Uit de ervaring van Landgraaf blijkt dat een gemiddeld huishouden veertien panelen plaatst en daar 43 euro per maand voor moet aflossen. Dat bedrag is lager dan de kostenbesparing die door de installatie van zonnepanelen wordt behaald. Huishoudens houden er maandelijks nog iets aan over, gemiddeld zo’n 184 euro. Het zonnepanelenproject is daarnaast ook goed voor de werkgelegenheid in Parkstad. De zonnepanelen moeten geïnstalleerd, geleverd en onderhouden (service) worden door het bedrijfsleven.

Goedkeuren college/raden

Voor het zover is, moet het uitgewerkt voorstel per gemeente eerst nog door de colleges en/of raden worden goedgekeurd. Via onze website houden we u op de hoogte van de voortgang en wanneer de uitrol van start gaat.

foto: Nose for Photography | Pascal Moors

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube