Deur open voor niet EU- studenten

Het is zover! Het convenant dat regelt dat niet EU-studenten die studeren aan de RWTH Aachen University een kamer mogen huren in Parkstad, is zojuist getekend. Hiermee staat de deur voor studenten uit bijvoorbeeld China en India wagenwijd open om in onze regio te komen wonen.

Tim Weijers, voorzitter commissie Wonen en Herstructurering van de Stadsregio Parkstad, is verheugd dat het ministerie van BZK toestemming heeft gegeven voor de pilot. “Jaarlijks kunnen nu 75 niet EU-studenten een studenten-verblijfsvergunning krijgen. De komst van de studenten verlevendigt onze regio en de proef is een innovatieve manier om leegstand aan te pakken.” De studenten mogen zich vestigen in Kerkrade, Heerlen en Simpelveld. De gemeente Kerkrade fungeert daarbij als voorportaal en is het aanspreekpunt voor IND, de RWTH en de studenten.

Frau Professorin Klee, Prorektorin van de RWTH, vindt de proef een mooi voorbeeld van vriendschappelijke samenwerking. “Als niet EU-studenten naar Aken komen, zijn alle studentenkamers vaak al vergeven. Het is geweldig dat we ze nu ook naar een kamer in Parkstad kunnen verwijzen. Deze samenwerking laat zien dat er wat ons betreft geen grenzen zijn.” Voor de studenten is gratis openbaar vervoer geregeld van en naar Aken met een studententicket, hieraan betaalt de provincie Limburg mee. Verder is er voor de studenten gratis wifi en een gratis sportpas.

 

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube