Secretariaat Voucherregeling BIHTS naar Parkstad

Secretariaat Voucherregeling BIHTS per 1 maart 2016 overgedragen aan Stadsregio Parkstad Limburg

MKB-bedrijven met innovatieve ideeën op het gebied van hightech energiesystemen in de gebouwde omgeving kunnen sinds 1 januari 2013 financieel en inhoudelijk worden ondersteund bij het uitwerken en kapitaliseren van hun plannen. Kennis is cruciaal voor succesvol innovatief ondernemerschap. Om de ontwikkeling en toepassing van kennis op het genoemde gebied te stimuleren, stellen Provincie Limburg en Stadsregio Parkstad Limburg in totaal € 2 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. MKB-bedrijven die duurzame innovaties op het genoemde gebied willen (door)ontwikkelen en verzilveren, kunnen een beroep doen op vouchers ter waarde van € 10.000, € 50.000 en € 200.000. 

Kennisinfrastructuur BIHTS

De voucherregeling is onderdeel van het plan om in de regio Parkstad Limburg een grensoverschrijdende kennisinfrastructuur op het gebied van Building Integrated High Tech Systems (BIHTS) te realiseren, die o.a. innovatief ondernemerschap op dit gebied ondersteunt. MKB-bedrijven kunnen hierdoor groeien en hun concurrentiepositie verbeteren. Kennisinstellingen en -leveranciers kunnen hun toegevoegde waarde aantonen en uitbouwen.

Door de vouchers kunnen innovatieve ideeën worden omgezet in concrete producten, processen, diensten en/of systemen, die op de markt worden gebracht en hierdoor omzet en werkgelegenheid opleveren. Daarnaast raken MKB-bedrijven vertrouwd met het benutten van externe kennis en expertise, en wordt de meerwaarde aangetoond van samenwerking met kennis- en ontwikkelingspartners in innovatieclusters.

Doel en strategie

De voucherregeling versterkt de economische structuur van de regio Parkstad Limburg op het vlak van Building Integrated High Tech Systems, door:

 1. het innoverend vermogen van MKB-bedrijven in Parkstad Limburg te activeren en te versterken;
 2. de ontwikkeling van de kennisinfrastructuur BIHTS in Parkstad Limburg aan te jagen.

De strategie van het innovatie-aanjaaginstrument is valorisatie van kennis, industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Centrale uitgangspunt is dat de economische hefboom, als gevolg van de voucher, substantieel in de regio Parkstad Limburg moet landen. Innovatieprojecten die voor een voucher in aanmerking komen, moeten bijdragen aan de realisatie van deze doelstelling.

Wie kan een voucher aanvragen?

Een voucher kan worden aangevraagd door MKB-bedrijven uit de regio Parkstad Limburg die, individueel of in samenwerking met andere MKB-bedrijven, een innovatieve ontwikkeling op vlak van Building Integrated High Tech Systems willen doorvoeren. Ook MKB-bedrijven van buiten de regio Parkstad Limburg komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een voucher.

Voor wat kan de voucher worden ingezet?

De voucher geeft subsidie op kosten voor externe diensten inzake innovatieadvies en/of –ondersteuning ten behoeve van het innovatieproject. De voucher wordt in wezen gebruikt voor het aankopen c.q. inschakelen van externe (technologische) kennis, expertise, onderzoeks- of ontwikkelcapaciteit.

Waar kan de voucher worden ingezet? 
MKB-bedrijven uit de regio Parkstad Limburg kunnen de voucher besteden op een plek waar de beste kennis/expertise voor het betreffende innovatieproject kan worden verkregen. Dit kan zijn bij de kennisinfrastructuur BIHTS, een andere kennisdrager in Parkstad Limburg of een kennisdrager buiten Parkstad Limburg (Limburg, Nederland en de Euregio). MKB- bedrijven van buiten de regio Parkstad Limburg dienen de voucher primair te besteden bij de kennisinfrastructuur BIHTS.

Drie typen Innovatievouchers

BASIS voucher ter waarde van € 10.000,-

 • De BASIS voucher dekt 100% van de subsidiabele kosten, met een maximumbedrag van € 10.000,-.
 • MKB-bedrijven die tot de doelgroep behoren kunnen een BASIS voucher aanvragen.

PLUS voucher ter waarde van € 50.000,-

 • De PLUS voucher dekt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximumbedrag van € 50.000,-.
 • De cofinanciering door de aanvrager bedraagt tenminste 50% van de subsidiabele kosten.
 • Er is een bevoorschottingsregeling.
 • MKB-bedrijven die tot de doelgroep behoren kunnen een PLUS voucher aanvragen.

X-PLUS voucher ter waarde van € 200.000,-

 • De X-PLUS voucher dekt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximumbedrag van € 200.000,-.
 • De cofinanciering door de aanvrager en diens partner(s) bedraagt tenminste 50% van de subsidiabele kosten.
 • Er is een bevoorschottingsregeling.
 • Samenwerkingsverbanden van tenminste twee tot de doelgroep behorende MKB-bedrijven kunnen een X-PLUS voucher aanvragen.

Er kunnen geen vouchers meer worden aangevraagd in verband met het verstrijken van de looptijd van de Voucherregeling (01.07-2012 – 01.07.0217). Indien u in het bezit bent van een Voucher wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube