ENERGIECONGRES Parkstad Limburg

Op vrijdag 27 mei wordt er een uniek ENERGIECONGRES georganiseerd. Het congres staat in het teken van de regionale verduurzaming, hoe zetten we de volgende stappen tegen de klimaatverandering en hoe zorgen we dat de regio energieneutraal is in 2040. Initiatiefnemers Stadsregio Parkstad Limburg, Mijnwater B.V. en SBuilt BV discussiëren met genodigden uit het vakgebied en met politieke beslissers over het realiseren van de opgave, met het visiedocument en uitvoeringsagenda PALET (Parkstad Limburg Energie Transitie) als kapstok.

Het programma op hoofdlijnen

Er zullen lezingen gehouden worden door belangrijke regionale, nationale en internationale ‘key note speakers’ zoals beleidsmakers, innovatiemanagers, ambtenaren en bestuurders. Tijdens de parallelsessies/workshops gaan we dieper in op specifieke onderwerpen, zoals innovatieve ontwikkelingen in hydraulische warmte en koude systemen, de potentie van een ‘Direct Current (DC)’ elektrische infrastructuur en renovatieconcepten voor een Nul op de Meter-aanpak. Of discussieer mee over hoe de energie transitie te financieren is en de lokale economie kan versterken.Een belangrijk onderdeel is de strategische workshop voor het Horizon 2020 STORM project, waarin een zelflerende en voorspellende controller wordt ontwikkeld voor thermische smart grids. ‘s Middags stappen de deelnemers in de bus voor een ‘grand tour’ langs gerealiseerde projecten in de regio.

Meer informatie op de speciale website: energiecongresparkstadlimburg.nl

Aanmelden kan via: info@energiecongresparkstadlimburg.nl

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube