2.000ste geïnteresseerde zonnepanelenproject

Al na vier weken nadat de website www.zonnepanelenprojectparkstad.nl in de lucht was, overschreed de teller de 1.000 geïnteresseerden. Inmiddels kunnen wij trots melden dat er al meer dan 2.000 mensen hun interesse kenbaar hebben gemaakt voor het Zonnepanelenproject Parkstad. De aanmelding van familie Boersma uit Kerkrade is precies de 2.000e en de interesse vordert gestaag. “De eerste 1.000 was al mooi maar dit is toch boven verwachting. Dit laat zien dat duurzaamheid al behoorlijk geland is”, aldus portefeuillehouder PALET (Parkstad Limburg Energie Transitie) Haico Offermans.

Gratis stroom

Als presentje ontving de familie Boersma een Smappee. Dit apparaat geeft de familie inzicht in het actuele elektriciteitsgebruik in huis en de daarbij behorende kosten. Portefeuillehouder PALET Haico Offermans en wethouder Jo Bok van Kerkrade brachten de Smappee en een bos bloemen bij de familie langs. Familie Boersma: “We hoorden van dit project en dachten; dat is iets voor ons! We zijn momenteel bezig om onze woning te verduurzamen en daar hoort ook het opwekken van energie bij. Door dit project kunnen we investeren in zonnepanelen waarmee onze maandelijkse energielasten omlaag gaan én na 15 jaar kunnen we genieten van ‘gratis’ stroom zolang de huidige salderingsregeling van kracht blijft”.

Zonnepanelenproject

Met het Zonnepanelenproject bieden de Parkstad-gemeenten, in twee tranches van 3.625, particuliere woningeigenaren, bedrijven en verenigingen met een kleinverbruikersaansluiting van maximaal 3×80 ampère de kans om te investeren in het verduurzamen van hun huis. Het Zonnepanelenproject is een eerste uitwerking van de Parkstad-ambitie om in 2040 als regio energieneutraal te zijn. De deelnemende gemeenten zijn Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. Begin 2016 is gestart met de voorbereidingen. Zo wordt via een aanbesteding de serviceprovider geworven die straks de uitvoering van het project op zich neemt. De aanbesteding wordt, zoals het er nu naar uit ziet, tijdens de zomer afgerond.

Website

Het Zonnepanelenproject is een van de mogelijkheden om te investeren in zonnepanelen op dak. Geïnteresseerden kunnen zich vrijblijvend inschrijven via www.zonnepanelenprojectparkstad.nl. Ze ontvangen dan regelmatig een update over het project. Ook zijn ze zo verzekerd van een uitnodiging voor een van de informatieavonden in hun gemeente. Daadwerkelijk aanmelden voor het project kan pas rondom de informatieavonden, die na de zomervakantie zullen plaatsvinden.

foto vlnr: Haico Offermans, mevrouw en meneer Boersma, Jo Bok
© Nose for Photography | Pascal Moors

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube