Aanbesteding project zonnenpanelen afgerond

Volta Limburg service provider grootste Nederlandse zonnepanelenproject voor woningen

In 2015 besloten de Parkstad-gemeenten (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal) om gezamenlijk navolging te geven aan het succesvolle Zonnepanelenproject van de gemeente Landgraaf. Het Parkstad-project biedt aan 7.250 huishoudens de kans om te investeren in het verduurzamen van hun woning. Onlangs is de aanbesteding van de service provider afgerond: Volta Limburg uit Schinnen gaat deze rol vervullen. Het Zonnepanelenproject is het eerste project uit het Uitvoeringsprogramma Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET) en daarmee de opmaat naar een energieneutrale regio in 2040!

Aanbesteding afgerond: Volta Limburg service provider

In februari is de aanbestedingsprocedure gestart om een service provider te werven, de partij die de uitvoering van het project namens de Parkstad-gemeenten op zich zal nemen. Na uiterst zorgvuldige behandeling en beoordeling van de inschrijvingen is gebleken dat Volta Limburg de meest voordelige inschrijving heeft gedaan. Zij is, als het project straks écht van start gaat, het eerste aanspreekpunt voor inwoners en deelnemers. Volta Limburg heeft met vergelijkbare projecten in Landgraaf en Eijsden-Margraten veel ervaring opgedaan. In het Zonnepanelenproject Parkstad zal Volta Limburg, via haar eigen erkende zonnespecialist Volta Solar, als totaal ontzorgende service provider optreden.

Ontzorging van de deelnemers

De deelnemers krijgen vijftien jaar garantie en service en hebben vanaf de eerste maand financieel voordeel. Er zijn geen maandelijkse kosten voor elektriciteitsverbruik meer. In plaats daarvan is er een vaste bijdrage voor de aflossing van de lening. Die is lager dan de maandelijkse elektriciteitskosten. Alle particuliere woningeigenaren, ook met een smalle beurs, kunnen meedoen. Ook huurders, zij moeten vooraf wel toestemming vragen aan de eigenaar van de woning. Deelnemers lossen de lening in vijftien jaar af, maar versneld aflossen mag ook. Na aflossing zijn de panelen eigendom van de deelnemer.

Informatieavonden

Naar verwachting vinden in het najaar 2016 per gemeente informatieavonden plaats. Via de website zonnepanelenprojectparkstad.nl kunnen geïnteresseerden zich al vrijblijvend aanmelden. Zij ontvangen dan automatisch een uitnodiging voor de informatiebijeenkomsten. Al tijdens deze bijeenkomsten kan men zich definitief aanmelden. Volta Limburg stuurt de inwoner een maatwerkofferte en bezoekt deze vervolgens aan huis om samen de offerte te bespreken. Bij een akkoord ondertekent de inwoner een contract met de eigen gemeente, waarna Volta Solar de zonnepanelen zo snel mogelijk op het dak zal plaatsen en de energieproductie van start gaat.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube