Zuid-Limburg als ‘Smart Part of Europe’ op Provada 2017

In juni presenteerde de Stadsregio Parkstad zich voor de 12e keer op de vastgoedbeurs Provada in Amsterdam. Dé ontmoetingsplaats voor relaties, stakeholders en belanghebbenden uit de vastgoedsector.

Naast ‘vaste partners’ als Sittard-Geleen en Charlemagne Grensregio sloot ook Maastricht aan, waardoor we ons nog krachtig als Zuid-Limburg konden presenteren. Dat deden we onder het motto: ‘De Kracht van Zuid-Limburg: a smart part of Europe’ en rondom centrale thema’s als slimme economie, slimme wetenschappen en slimme stedelijke vastgoedtransities.

Aangesloten partijen

Daarbij sloot ook een groot aantal (private) partijen aan: IBA Parkstad, RO Group, 3W Real Estate, Mulleners Vastgoed, Laudy Bouw & Ontwikkeling, Van Wijnen Groep, gemeente Kerkrade, ©-mill, DOOR communicatie, Limburg Economic Development (LED) en grenspartner Industrie- und Handelskammer Aachen. In een door architectenbureau Maurer United ontworpen open en grotendeels recyclebare stand kreeg iedereen de mogelijkheid zijn bedrijf of product én de regio te profileren.

Slimme onderwerpen

Nieuw dit jaar waren pitches over uiteenlopende ‘slimme’ onderwerpen. Aan bod kwam bijvoorbeeld:
– Paul ’t Lam van LED over: Zuid-Limburg ligt niet in het zuiden
– Rob Hermans van Zwamburg over: Oesterzwammen kweken op koffiedrab
– Raymond Veugelers van Laudy Bouw & Ontwikkeling over: De monumentale gemeenteflat: van energievreter naar A-Label.
– Ed Heijnen en Raph Stijns over Center Court Kerkrade: een gezonde stijl van leven.
Deze inhoudelijke bijeenkomsten konden op een behoorlijke belangstelling rekenen.

Paneldiscussie

Daarnaast nam Peter Bertholet, directeur van de Stadsregio, deel aan de door Platform31, Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland en Dr. Ing. Jan Veuger georganiseerde paneldiscussie: Krimp- Leegte & ruimte voor vernieuwing en verandering. Hierbij was tevens Ronald Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanwezig. Lees hier het blog dat naar aanleiding van die bijeenkomst is geschreven. 

Op naar editie 13

Met een duidelijk stijgend aantal bezoekers, waarneembaar meer reuring op de beursvloer, de succesvolle pitches op onze eigen stand én de goede samenwerking tussen de drie Zuid-Limburgse regio’s, kijken we alvast uit naar een volgende editie.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube