Regionale woonvisies vastgesteld

Eind juni 2017 zijn de Regionale Woonvisies van alle 8 Parkstad gemeenten vastgesteld. Elke gemeente heeft deze regionale visie vertaald naar de lokale situatie. De documenten geven daarom niet alleen inzicht in de regionale Woonvisie Parkstad Limburg, maar tevens in de lokale woonvisies.

De Woonvisies geven richting aan de actuele ontwikkelingen op de woningmarkt; het in balans brengen van vraag en aanbod (zowel kwalitatief als kwantitatief), zodat rekening wordt gehouden met de veranderende bevolkingsontwikkeling­ en veranderende woonwensen. Daarnaast geeft een Woonvisie invulling aan de nieuwe samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties. Ingegeven door de herziene Woningwet. Kijk hier voor de:

Regionale woonvisie PSL – onderdeel gemeente Brunssum
Regionale woonvisie PSL – onderdeel gemeente Heerlen
Regionale woonvisie PSL – lokale woonvisie gemeente Kerkrade
Regionale woonvisie PSL – onderdeel gemeente Landgraaf
Regionale woonvisie PSL – onderdeel gemeente Nuth
Regionale woonvisie PSL – onderdeel gemeente Onderbanken
Regionale woonvisie PSL – gemeentelijke woonvisie Simpelveld
Regionale woonvisie PSL – onderdeel gemeente Voerendaal

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube