En de Beste Overheidsorganisatie van het Jaar is…

Stadsregio Parkstad Limburg is bij de verkiezing tot Beste Overheidsorganisatie van 2017 net buiten de prijzen gevallen. Kajsa Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakte de winnaar Staatsbosbeheer bekend in de Haagse Ridderzaal.

Ruim 200 deelnemers aan de verkiezing, georganiseerd door de Vereniging voor Overheids Management, werden na voorselectie beoordeeld op criteria zoals betrouwbaarheid, deskundigheid en openheid. In de finale moest Stadsregio Parkstad het opnemen tegen Waterschap Brabantse Delta en winnaar Staatsbosbeheer.

Vooruitstrevend samenwerkingsverband
Het regiobureau faciliteert en regisseert de samenwerking tussen de acht Parkstadgemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal op de thema’s economie & toerisme, wonen & herstructurering, ruimte en mobiliteit. Stadsregio Parkstad Limburg was finalist “omdat zij er goed in slagen om als innovatief en vooruitstrevend samenwerkingsverband hun krachten te bundelen om complexe vraagstukken aan te pakken. De organisatie toont zich bij uitstek ondernemend en veerkrachtig. Door tegenslagen laat de stadsregio zich bepaald niet uit het veld slaan. Dat het niet altijd meezit, motiveert deze mensen juist extra.”

Over grenzen
“We hadden deze prijs verdiend, omdat we als relatief kleine organisatie in staat zijn om toch heel slagvaardig te zijn”, vertelt directeur Peter Bertholet. “Parkstad is een regio die van ver moet komen. De zoektocht naar een nieuwe economische identiteit na de mijnsluiting en een grote transformatie opgave ten gevolge van de krimp vormen onze centrale vraagstukken. Onze organisatie speelt een belangrijke rol in het creëren van kansen en het vinden van oplossingen voor die vraagstukken. In dit bestuurlijke krachtenveld van acht gemeenten boek je echter niet zomaar resultaten. Daar heb je een gedreven en volhardende organisatie voor nodig, met mensen die kunnen samenwerken, met al onze strategische partners in de regio. Dat is onze kracht en ons aandeel in de toekomst van Parkstad.”

Maizena-gehalte
“Dit bureau gaat veel verder dan alleen de neuzen dezelfde kant op krijgen op verschillende beleidsterreinen”, vertelt Richard de Boer, plaatsvervangend voorzitter Stadsregio Parkstad Limburg. “Deze organisatie heeft een hoog maizena-gehalte en de medewerkers zijn onmisbaar geweest in het verbinden van mensen, overheden en bedrijven in deze regio. Ze weten de regionale samenwerking in Parkstad ook echt te stroomlijnen, vaak ondanks allerlei lokale bestuursperikelen. Daar ben ik best trots op!”

Jongleurs
“We kennen de mensen, hun agenda’s en weten goed de weg in hun bestuurlijke omgeving”, vertelt programmamanager Volmar Delheij. “Het is soms een enorm dynamische bestuurlijke arena, waarin wij die koorddansers zijn die op gevoel het bestuurlijk evenwicht in deze regio weten te vinden. Het Zonnepanelenproject Parkstad is daar een goed voorbeeld van, landelijk het grootste particuliere project. En soms zijn we de jongleurs die de bestuurlijke ballen omhoog houden met zijn allen, puur op de inhoud en vanuit betrokkenheid. Dat stelt ons in staat om op het juiste moment een onderwerp bespreekbaar maken, of draagvlak te creëren, zodat deze regio de slagvaardige besluitvorming kan tonen die nodig is.”

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube