Belangrijk besluit voor sterke Zuid-Limburgse economie

Alle gemeenteraden van Parkstad nemen nog dit jaar een besluit over de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL). Ook in de andere gemeenten in Zuid-Limburg is – of wordt het voorstel dit jaar behandeld in college en raad. De SVREZL is de opmaat naar de retailstructuur van 2025 en is dus voor raadsleden een belangrijke beslissing.

In de SVREZL staan regionale afspraken over winkel- en kantorenlocaties en bedrijventerreinen. Deze afspraken zijn nodig om de economische kracht van de regio te verstevigen en verdere leegstand tegen te gaan. Immers, ontwikkelingen zoals internetwinkelen, robotisering en ‘outsourcing’ maar ook lokale demografische veranderingen hebben de winkel-, kantoren- en bedrijventerreinenmarkt stevig veranderd. Door in te spelen op al die verandering kan de SVREZL er voor zorgen dat  het aanbod en de verwachte vraag naar winkel-, kantoor- en bedrijfsruimte zo goed mogelijk op elkaar wordt afgestemd. Zo worden de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in Zuid-Limburg versterkt.

Gevolgen voor ondernemers
In de SVREZL is gekozen voor het behoud en versterken van gewenste winkel-, kantoren- en bedrijventerreinlocaties, de zogenaamde hoofdstructuur. Buiten deze hoofdstructuur worden in principe geen m2 toegevoegd. Voor de zittende ondernemers heeft dit geen directe gevolgen. Als de gemeenteraden van de 18 gemeenten in Zuid-Limburg dit jaar akkoord gaan met Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg, stellen de Zuid-Limburgse gemeenten gezamenlijk concrete uitvoeringsprogramma’s op. Daar kunnen ondernemers hun eigen kansen in ontdekken.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube