Circulair SUPERLOCAL is ultiem experiment

Parkstad is op allerlei vlakken in transitie, ook op gebied van wonen. Daar heeft elke gemeente zo zijn eigen opgave, om hun woningvoorraad aan te passen naar de toekomst. Dat doen ze samen met bewoners, woningbouwcorporaties, en bouwbedrijven. Zo geeft slopen ruimte om samen te bouwen aan kwaliteit.

Een goed voorbeeld daarvan is het innovatieve project SUPERLOCAL, waarbij zoveel mogelijk concrete én sociale waarde wordt behouden bij de sloop van vier flats in Bleijerheide in Kerkrade. In SUPERLOCAL komt sloop, vervangende nieuwbouw én de verbetering van de woonomgeving samen in een innovatief experiment dat zijn gelijke niet kent in Europa.

Prestigieuze subsidie
De gemeente Kerkrade, HEEMwonen, IBA Parkstad en Stadsregio Parkstad Limburg hebben in oktober in Brussel een prestigieuze UIA-subsidie van €5.000.000 voor SUPERLOCAL in ontvangst genomen. De subsidie is bedoeld als kickstart voor baanbrekende projecten in duurzame stedelijke ontwikkeling, die nog niet elders in Europa zijn uitgevoerd zijn.

Meer dan een experiment
Baanbrekend is SUPERLOCAL absoluut. Er worden straks 125 grondgebonden sociale huurwoningen gebouwd, gebruik makend van de materialen van de oude flats. Niet alleen het beton wordt  gerecycled. De circulaire sloop van de flats in Bleijerheide geeft ook ruimte om de sociale structuren in het gebied te recyclen en een nieuwe impuls te geven. Hiervoor heeft HEEMwonen reeds vroegtijdig contact gezocht met omwonenden en oud-bewoners. Samen wordt nagedacht over het ontwikkelen van gemeenschappelijke diensten, waar de toekomstige bewoners straks van kunnen profiteren.

Uit de flat gezaagd
Eerst wordt met het geld van de UIA-subsidie gekeken in hoeverre het bouwtechnisch mogelijk is om de materialen van de hoogbouwflats zoveel mogelijk her te gebruiken. In november werden op spectaculaire wijze delen van appartementen uit een van de flats gezaagd, met een enorme kraan uitgehesen en elders in het projectgebied neergezet. Van die materialen wordt nu een expogebouw gemaakt, dat inzicht geeft of hoogwaardig hergebruik van de materialen uit de flats in de praktijk zinvol en op grote schaal mogelijk is. De bedoeling is om in het verlengde daarvan vier proefwoningen te realiseren, die ook daadwerkelijk bewoond gaan worden.

Ultiem experiment
SUPERLOCAL is een ultiem experiment, waar andere krimpregio’s, maar ook stedenbouwkundigen en bouwbedrijven in Nederland met nieuwsgierige blikken naar kijken. “Een flatgebouw op deze manier ontleden, dat is hergebruik op een radicale manier en ontzettend leerzaam.”, vindt stedenbouwkundige Huub Engelen van de gemeente Kerkrade. “Het staat bol van de samenwerking en wordt breed gedragen door HEEMwonen, gemeente Kerkrade, IBA, de Provincie, stadsregio Parkstad, Bouwbedrijven Jongen, sloopaannemer Dusseldorp educatiepartners zoals Zuyd Hogeschool, RWTH Aachen, TU Eindhoven en ook de omwonenden in het gebied. Samen leren we van elkaars visie en maken we van dit project een toonbeeld van ruimtelijke kwaliteit waar iedereen iets aan heeft. Alles wat we leren wordt toegepast op de volgende flats en alle kennis die we opdoen over circulair bouwen wordt vrijgegeven, zodat de hele bouwsector er van kan leren.”

Samen met omwonenden
“De impact van SUPERLOCAL zal groot zijn, mede door de betrokkenheid van bewoners”, vertelt projectleider Martijn Segers van HEEMwonen. “Het is ontzettend waardevol om de plannen samen met hen te ontwikkelen. Op die manier blijft zoveel mogelijk van hun kennis en ervaring behouden en dat zie je weer terug in onze plannen voor de toekomst. Eén van de hoogbouwflats blijft namelijk straks volledig behouden. Het is de wens om daar sociale voorzieningen voor de buurt in te realiseren, zoals een gezamenlijke wasserette en mogelijkheden voor bewoners om auto’s, fietsen en e-bikes te huren. Een decentraal gesloten waterkringloop voor grijs- en drinkwater behoort ook tot de mogelijkheden, daar profiteert iedereen van. En als iemand tussentijds nog andere goede ideeën inbrengt is daar ook alle ruimte voor!”

Meer informatie over dit circulaire bouwproject vindt u op www.superlocal.eu

SCE logo's

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube