Festival van de toekomst

We kijken terug op een geslaagd Festival van de Toekomst in september. Uit alle delen van het land kwamen mensen af op de projecten en de themasessies op allerlei locaties in Parkstad. Waar andere festivals vooral puin ruimen na afloop, hebben wij nog lang nagepraat over de inhoud en de verdieping. Tijd om de balans op te maken…

Allereerst hebben we laten zien dat we als regio uitstekend in staat zijn om een interessant tweedaags congres te organiseren voor bezoekers uit heel Nederland. Gelukkig hebben we in een toeristische regio als Parkstad ook de ‘infrastructuur’ om dat te doen. Immers, er zijn in congresstad Heerlen en in de andere Parkstad-gemeenten genoeg hotels, leuke restaurants en cafés. Die zaten dan ook gezellig vol tijdens het festival.

Vruchten
Naast gezelligheid was er vooral veel inhoud. Dag één was met de themasessies echt voer voor het nationale debat over bevolkingsdaling tussen het Rijk en andere krimpregio’s. We hebben die thema’s als voorbeeldregio op de kaart gezet en bespreekbaar gemaakt. Ook de regiodeal is tijdens het wetenschappelijk debat aan de orde gekomen. Daarnaast hebben we de kans gezien om de Proeftuin Zuid-Limburg met onder meer IBA Parkstad, Maastricht LAB en de leegstandsaanpak goed te presenteren. Een derde doel dat bereikt is tijdens het Festival van de Toekomst, is meer verdieping in de inhoudelijke samenwerking tussen Maastricht-Heuvelland, Parkstad Limburg en Westelijke Mijnstreek. Tijdens het festival werd immers het Zuid-Limburgse Energieakkoord getekend.

Hoort u het ook eens…
Van veel van hen hebben we gehoord dat ze ons zien als voorbeeldregio en ontvingen we lof over de vernieuwende en succesvolle aanpakken in onze krimpregio. Maar ook over de manier waarop wij aan de slag gaan met alle uitdagingen als gevolg van bevolkingsdaling en hoe Parkstad een proeftuin is voor allerlei innovatieve experimenten. Klinkt mooi, maar het is natuurlijk ook leuk om het eens van een ander te horen. Een bezoeker van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu vatte de twee dagen Festival van de Toekomst mooi samen: “De combinatie van congres, inleidingen en discussie in kleinere groepen en de volgende dag de excursies vond ik een groot succes. Persoonlijk heb ik veel geleerd over Parkstad en ik heb kennisgemaakt met heel gedreven bestuurders met hart voor de regio. Ik ben onder de indruk van de vele initiatieven die erop gericht zijn Parkstad mooier en sterker te maken.”

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube