Parkstad aan de slag met de omgevingswet

Een commissie van wethouders Ruimtelijke Ordening van Parkstad heeft onze structuurvisie ‘Ruimte voor park en stad’ tussentijds tegen het licht gehouden. Daaruit blijkt dat de visie moet worden aangescherpt. De uitdaging daarbij is om de fysiek-ruimtelijke transitievraagstukken samen te laten komen met de effecten van (nieuwe) transitievraagstukken.

Stadsregio Parkstad en de acht gemeenten onderzoeken met welk instrument het fysiek-ruimtelijk beleid voor de toekomst wordt ingericht. Het instrument moet passen bij verschillende vraagstukken:

  • ‘van reactief naar pro-actief’
  • van ‘sectoraal naar integraal’
  • van ‘nee, tenzij naar ja, mits’ (in een krimpende vastgoedmarkt waar van alles teveel is)
  • van ‘zowel regionaal afstemmen alsook lokaal maatwerk’
  • ‘van statisch naar dynamisch en flexibel’

Het kan bijna niet anders of ook uw beleidsterrein wordt geraakt door de omgevingswet. Wilt u meer weten, bekijk dan de video en lees verder op https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/aandeslag/producten/aandeslagkaart/@170691/stadsregio-parkstad/

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube