Resultaten Streetwise 2017: aanwinst voor winkelgebieden Parkstad

Parkstad wordt met de Streetwise aanpak een echte ondernemersregio. Er komen nieuwe concepten bij die de kwaliteit van winkelgebieden versterken, leegstaande panden worden structureel ingevuld en er is een betere concentratie van het winkelaanbod. Uit de meest recente resultaten blijkt dat de begeleiding van Streetwise in 2017 goed was voor 28 nieuwe ondernemers in Parkstad, die zo’n 1,7 miljoen euro investeerden in zo’n 5.000 zorgvuldig ingevulde vierkante meters winkelruimte.

De aanpak van Streetwise wordt regionaal gecoördineerd door Stadsregio Parkstad Limburg. Dat zorgt er voor dat de aanpak past in de Structuurvisie Ruimtelijke Economie (SVREZL) die alle 18 gemeenten in Zuid-Limburg hebben vastgesteld.

Maatwerk
“Als je vierkante meters structureel wilt invullen heb je zo’n visie nodig”, vertelt Leonie Kuepers, projectleider bij Streetwise. “De SVREZL geeft ons duidelijkheid waar nu en in de toekomst de kansen liggen. Wij zorgen er vervolgens voor dat de juiste ondernemers zich goed voorbereid gaan vestigen op de plekken waar gemeenten winkels willen hebben. We doen dat weloverwogen, op een manier die waarde toevoegt aan hele winkelgebied. Dat is soms een puzzel, want de kansen, het winkelaanbod en de leegstand is in elke gemeente weer anders. Ook heeft elke startende ondernemer een uniek concept en daarbij past een passend begeleidingstraject.”

Vertrouwen
“Onze toegevoegde waarde is niet alleen ondernemers klaarstomen”, vertelt collega Sjaak Vinken. “We hebben veel kennis van de regio, kennen het DNA van een winkelgebied en weten van veel panden de eigenaar en de bestemmingen. Dat helpt ons om de perfecte match te vinden waar echt iedereen baat bij heeft. Als we die eenmaal hebben, kun je met een goed verhaal naar de gemeente, pandeigenaren en andere stakeholders. Onze begeleiding werpt dan zijn vruchten af, want gemeente zal zich dan flexibel opstellen in het bestemming, pandeigenaren en investeerders zullen eerder geneigd zijn om tegemoet te komen in investeringen in het gebouw of een tegemoetkoming in de huurprijs. Het draait allemaal om vertrouwen.”

Overtuigende cijfers
“Het succes van de ondernemers die door Streetwise zijn begeleid staat niet op zichzelf”, vindt Peter Bertholet, directeur Stadsregio Parkstad. “Sinds de start van de Streetwise aanpak zijn er 59 ondernemingen bij gekomen in Parkstad. Goed voor 3,7 miljoen euro aan investeringen, werkgelegenheid voor 290 mensen en ruim 10.000 vierkante meter ingevuld winkeloppervlak. Van deze nieuwe ondernemingen staat 95,7% na jaar 1 nog, en er zijn er zelfs die een tweede zaak hebben geopend. Dit soort cijfers maken het heel concreet. Dat is nodig, want vaak wordt vanuit onderbuikgevoel over leegstand gepraat. Streetwise bezit concrete data die ze in de afgelopen jaren hebben verzameld. Daarmee overtuigen ze gemeenten om anders te kijken naar de problematiek en samen te zorgen voor een aanpak die een cumulatief effect heeft op het investeringsklimaat, de werkgelegenheid en de aantrekkingskracht van de winkelgebieden in heel Parkstad.”

Wilt u de pdf van het resultatenboekje 2017 ontvangen, of een afspraak maken om kennis te maken met het Streetwise team, dan kunt u hiervoor een email sturen naar info@stichtingstreetwise.nl

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube