Parkstad centraal in Limburgs Aanbod aan kabinet

De transformatie van Parkstad is één van de drie hoofdlijnen in het Limburgs Aanbod dat op 18 april door de provincie is aangeboden aan het kabinet. Het Limburgs aanbod is een investeringsagenda voor de komende vier jaar en is opgesteld voor de aanpak van grote opgaven van de toekomst.

Titel van het Limburgs Aanbod is “Limburg maakt Nederland groter. Samen optrekken in de klimaat- en energietransitie en de aanpak van regionale knelpunten.” Om een kettingreactie los te maken van 1,1 miljard euro aan investeringen, wordt in het Bid een bijdrage van 172,5 miljoen euro gevraagd van het Rijk. Voor Parkstad wordt hiermee een sterke impuls beoogd voor Heerlen als hart van Parkstad, en voor de integrale aanpak van leefbaarheid in wijken en buurten van Parkstad.

Grootschalige kwaliteitsimpuls
Het investeringsprogramma betekent een grootschalige kwaliteitsimpuls die Parkstad nodig heeft voor o.a. een betere kwaliteit van wonen en leven, maar ook nieuwe impulsen voor stedelijke cultuur en erfgoed. “De afgelopen jaren is vanuit samenwerking met overheden en partijen in het veld de transformatie van Parkstad opgepakt”, vertelt Richard de Boer, burgemeester van Simpelveld en plaatsvervangend voorzitter van Stadsregio Parkstad Limburg. “Met dit Limburg Aanbod ondersteunt de Provincie onze ambitie en met het commitment van het Rijk moet dit een grote en noodzakelijke impuls voor de regio opleveren.”

Parkstad Propositie
Parkstad kan rekenen op extra aandacht in het Limburg Aanbod, omdat onder regie van Stadsregio Parkstad al sinds 2017 heel concreet stappen zijn gemaakt richting een investeringsagenda voor onze regio. In goed onderling overleg met gemeenten, het Rijk, de Provincie en andere stakeholders is hieruit een Parkstad Propositie opgesteld. Dit document is nu gebruikt als verdiepingsslag van het Limburg Aanbod, met name in de hoofdstukken “Transformatie van de Regio Parkstad” en “Verduurzaming van de Limburgse gebouwde omgeving“. Kijk voor het volledige Limburg Bid op de website van de Provincie.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube