Raadsinformatie avond 3 september

Tijdens de goedbezochte Raadsinformatie avond voor de (nieuwe) raadsleden van alle Parkstad gemeenten luisterden zo’n 55 geïnteresseerden naar de introductie en historie van de regio, bevlogen uiteen gezet door Peter Bertholet – directeur/ secretaris van de Stadsregio. Vervolgens werd het aanbod van de Regiodeal toegelicht door Richard de Boer – plaatsvervangend voorzitter van het dagelijks bestuur van Parkstad. De Regiodeal werd aflopen vrijdag namens Parkstad, door Provincie Limburg aangeboden aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.

Voorzitter van de bestuurscommissie Economie & Toerisme Martin de Beer ging in op de inhoudelijke aspecten van de Regiodeal. De bijeenkomst werd afgesloten met de stand van zaken  van het uitvoeringsprogramma PALET (energietransitie) door portefeuillehouder Freed Janssen en Volmar Delheij – programmamanager ruimte en mobiliteit.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube