Samenwerking met het nationaal programma Rotterdam-Zuid

Op 11 juni en 4 september jl. vonden onderlinge werkbezoeken plaats van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid onder leiding van directeur Marco Pastors en Stadsregio Parkstad Limburg onder leiding van Richard de Boer, namens het Dagelijks Bestuur van Parkstad Limburg  en Martin de Beer, wethouder gemeente Heerlen en voorzitter Bestuurscommissie Economie.

Samenwerken
De werkbezoeken stonden in het teken van de gemeenschappelijke opgaven die beide regio’s hebben. Ingezoomd werd met name op de aanpak binnen de onderwijs-arbeidsmarkt en de herstructurering van de woningvoorraad. We spraken af om waar mogelijk samen op te trekken in de lobby richting Den Haag. Zo vragen we samen aandacht voor zaken die specifieke inzet en ruimte van het Rijk behoeven. Daarnaast gaan we intensief samenwerken om kennis te ontwikkelen over thema’s waarin beide regio’s qua opgaven vooruitlopen op de rest van Nederland.

Investeren
De samenwerking volgt ook op recente werkbezoeken aan onze Stadsregio door Chris Kuijpers (DG Bestuur, Ruimte en Wonen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) op 1 juni en Victor Schaap (Programmadirecteur Expertteam Woningbouw bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) op 16 maart. Deze topambtenaren wilden graag meer weten over de regionale opgave in Parkstad. Ingezoomd werd op diverse projecten op het gebied van de versterking van woonwijken en de leefbaarheid, en van de economische structuur van de regio. Tijdens deze bezoeken werd de vergelijking getrokken met de specifieke problematiek in regio’s als Rotterdam-Zuid en Groningen. De rijksambtenaren onderschrijven dat er binnen Parkstad een aanpak nodig is waarbij op verschillende thema’s moet worden geïnvesteerd. Zo kunnen we de problemen die mede door de krimp zijn ontstaan, het hoofd bieden en zorgen voor een structurele verbetering.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube