Wethouders volkshuisvesting vragen aandacht voor belastingdruk corporaties

Met de brandbrief van woningcorporaties over de belastingplannen van de nieuwe regering, vragen de wethouders wonen/volkshuisvesting in Den Haag aandacht voor de belastingdruk van woningcorporaties. Eind augustus heeft de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering een brief gestuurd aan de Tweede Kamer.

Regionale verschillen
De wethouders wonen/volkshuisvesting vrezen dat deze belastingplannen grote gevolgen kunnen hebben op investeringen van woningcorporaties. En dat terwijl investeringen broodnodig zijn om de kwaliteit van wonen in Parkstad hoog te houden. In een rapport over de Staat van de Volkshuisvesting (2018) in Nederland erkent de minister dat er regionale verschillen zijn in de woonopgaven en financiële mogelijkheden van woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties betalen sinds 2013 al extra belasting in de vorm van de verhuurderheffing. Corporaties geven in de brandbrief aan dat ze hier bovenop ook nog vennootschapsbelasting moeten gaan betalen. Geld dat ze niet kunnen inzetten voor het bouwen of verduurzamen van huizen en het verbeteren van de leefomgeving.

Innovatieve instrumenten
Tim Weijers, voorzitter Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering: “In samenwerking met woningcorporaties is de afgelopen jaren met succes een aantal innovatieve instrumenten voor de transformatie van de woningmarkt ontwikkeld. Deze willen we nu breed in Parkstad gaan uitrollen, zodat een structurele en robuuste aanpak ontstaat die uiteindelijk zorgt voor toekomstbestendige wijken. Wij hopen dat de Rijksoverheid onze woningcorporaties in staat stelt om te investeren, zodat ze hun belangrijke rol kunnen vervullen in de aanpak van deze opgave .”

In gesprek komen
Niet alleen de extra belastingen zetten investeringen van woningcorporaties onder druk. Ook het wegvallen van een fiscale kortingsmogelijkheid op verhuurderbelasting heeft een negatieve impact op het investeringsvermogen van woningcorporaties. Om in gesprek te raken, heeft Tim Weijers de woordvoerders Wonen van de politieke partijen uit de Tweede Kamer uitgenodigd voor een werkbezoek aan Parkstad Limburg. Je vindt de brandbrief hieronder.

Brief Investeringen woningcorporaties onder druk – uitnodiging werkbezoek

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube