Zeer geslaagde Innovation Expo voor SUPERLOCAL – Super Circular Estate!

Wij kijken terug op een zeer succesvolle Innovation Expo voor SUPERLOCAL – Super Circular Estate. Stadsregio parkstad Limburg is een van de initiatiefnemers en samen met de andere elf betrokken partners presenteerden we donderdag 4 oktober gezamenlijk het innovatieve vastgoedproject SUPERLOCAL – Super Circular Estate in Rotterdam. Op uitnodiging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werden de centrale thema’s circulaire economie, gebouwde omgeving en water interactief gepresenteerd aan een internationaal publiek. Lees een uitgebreid verslag op de website van SUPERLOCAL.

SCE logo's

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube