Leren van de Beste Overheidsorganisaties

Sinds 2014 wordt jaarlijks de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar georganiseerd door de Vereniging voor Overheidsmanagement (VOM) met ondersteuning van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In deze verkiezing staat de zoektocht naar innovatieve oplossingen en excellent presterende overheidsorganisaties binnen de Nederlandse publieke sector centraal. In 2017 schopte Parkstad het als finalist tot de top drie van beste overheidsorganisaties van Nederland!

Vanuit de wens om de goede praktijkvoorbeelden en initiatieven op een informatieve wijze te beschrijven en te ontsluiten, is er in opdracht van VOM en BZK een document opgesteld. Dit document is bedoeld als inspiratie.

Inspiratie om te verbeteren, om te innoveren, maar ook om gemotiveerd te worden door de verhalen van de dertien zeer diverse finalisten van de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie 2014-2017. Per finalist is een beschrijving gegeven van de organisatie en waar deze zich ten tijde van de deelname mee bezighield. Over Parkstad schrijft men: “Parkstad onderscheidt zich door haar intensieve samenwerking in (inter)nationale netwerken. Het faciliteren van regionale en interbestuurlijke samenwerkingen is één van de grote uitdagingen waar het Nederlandse openbaar bestuur voor staat en de Stadsregio is hierin een voorbeeld”

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube