Gemeenten Parkstad Limburg versterken bestuurskracht

De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal gaan hun samenwerking versterken. Na een verkenning die op korte termijn start moet in 2020 de herijkte samenwerking operationeel zijn. Dit gebeurt als onderdeel van de Regio Deal ‘Transformatie van de regio Parkstad Limburg’ en na de beëindigde herindelingsprocedure Heerlen-Landgraaf in december 2017. In een brief van afgelopen vrijdag 19 november, informeerde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de provincie Limburg en de betrokken gemeenten over de noodzakelijke versterking van de bestuurskracht in het gebied. Bekijk hier het volledige nieuwsbericht (inclusief de brief aan de colleges) van het Ministerie van BZK.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube