Aantrekkelijk wonen in Parkstad

In Parkstad is het aantrekkelijk wonen, werken en recreëren. De aantrekkelijkheid van de regio wordt in sterke mate bepaald door de combinatie van stedelijke gebied, het mooie Zuid-Limburgse heuvellandschap en de nabijheid van de stedelijke regio Aken. Om deze aantrekkelijke woonomgeving te behouden en te versterken, investeert Parkstad in de kwaliteit van de woningvoorraad. Evisual maakte een filmpje hierover.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube