Intercity naar Aken

Op vrijdag 5 april jl. brachten Roger van Boxtel en Pier Eringa, respectievelijk directeur NS en Prorail, een bezoek aan het Maankwartier in Heerlen. Samen met onder andere burgemeester Emile Roemer van Heerlen en de ook aanwezige Duitse vervoersautoriteit spraken zij over het doortrekken van de intercity Amsterdam-Heerlen naar Aken. Stadsregio Parkstad Limburg trekt al meer dan tien jaar aan de realisatie van de doortrekking van de Intercity Amsterdam-Heerlen naar Aken. Aken is station in het Europese hogesnelheidsnetwerk, de toegang tot een economisch belangrijk Duits achterland en een technologische hotspot.

Door het intensieve lobby-voorwerk van Stadsregio Parkstad Limburg wordt door Provincie en Rijk voor € 75 miljoen geïnvesteerd in de verbetering van het spoor tussen Heerlen en de Duitse grens. De Duitse autoriteiten investeren circa € 45 miljoen tussen grens en Aken Hauptbahnhof. Voor het eerst rijdt er nu een regionale elektrische trein van Maastricht via Heerlen naar Aken. De doortrekking van de intercity naar Aken moet zorgen voor een interregionale en internationale snelle verbinding. Ook om het voor de Duitse buren aantrekkelijker te maken richting Eindhoven en Amsterdam te reizen. De burgemeesters van Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Heerlen en Aken hebben hiervoor per brief bij de verantwoordelijke staatssecretaris gepleit. Met de aanwezige Duitse vervoersautoriteit werd afgesproken samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zo spoedig mogelijk aan tafel te gaan om te onderzoeken wat nodig is voor de realisatie van de doortrekking van de intercity naar Aken en wat de kosten zijn. Dit om de toezegging in de Tweede Kamer van staatssecretaris Stientje van Veldhoven dat zij voor de zomer een besluit neemt, te ondersteunen. Het pleidooi van wnd. burgemeester Emile Roemer van Heerlen voor een integrale versterking van de regio en betere verbindingen met het Duitse achterland maakte indruk, alsmede de onnavolgbare presentatie van Michel Huisman over de totstandkoming van het Maankwartier. Roger van Boxtel moest toegeven “met kleerscheuren naar huis te gaan”, met meer sympathie voor de regionale opgave in Parkstad.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube