Regionale Energie Strategie Zuid Limburg (RESZL)

In het kader van het nog definitief te sluiten Klimaatakkoord is Nederland verdeeld in 30 regio’s die allemaal een zogenaamde regionale energie strategie (RES) moeten opstellen. Doel is om een programma op te stellen dat leidt tot een CO2-reductie van 49% in 2030. De gemeenteraden in  Parkstad Limburg hebben in 2015 unaniem PALET (Parkstad Limburg Energie Transitie) als kaderstellend beleid voor de regionale en gemeentelijke energietransitie vastgesteld. Doel van PALET is om in 2040 als Parkstad energieneutraal te zijn. Van PALET wordt in het kader van de RESZL een aanpassing gemaakt naar de 49% CO2-reductie in 2030 en 95% in 2050. De uitgangspunten en doelstellingen van PALET blijven zoveel mogelijk onaangetast en overeind.

Limburg is verdeeld in twee gebieden: Zuid-Limburg en Noord- en Midden-Limburg. In de RESZL moet Zuid-Limburg binnen één jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord eerst een concept-RES en vervolgens de definitieve RES 1.0 opstellen. Daarin dient de regio een bod aan het Rijk te doen hoe zij tot 2030 bijdraagt aan de warmtetransitie, welke projecten en gebieden gaan bijdragen aan de opwekking van duurzame energie (m.n. wind en zon) en moet i.s.m. de netbeheerder Enexis aangetoond worden wat dit voor de energie-infrastructuur betekent. En dat de RES-regio de doelstelling om te komen tot een CO2-reductie van 49% in 2030 haalt. Het Planbureau voor de Leefomgeving rekent alle RES-plannen door om te bezien of dit voldoende is. Als blijkt dat het onvoldoende is, dan worden door het Rijk resultaatsverplichtingen opgelegd.

Omdat in Zuid-Limburg verschillende snelheden en aanpakken zijn, wordt gewerkt via de subregio’s Parkstad Limburg, Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland. Deze werken eerst zelf concept-plannen uit, die daarna worden samengevoegd. Althans, dat is het voorstel zoals dit in een concept-startnotitie aan de bestuurders van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten op 8 mei a.s. wordt voorgelegd. Als dit door iedereen wordt aanvaard kunnen de werkzaamheden worden gestart. Het Rijk stelt, na instemming van gemeenten met het Klimaatakkoord op het VNG-Congres 6 juni a.s., voor de RESZL in 2019, 2020 en 2021 elk jaar € 500.000 ter beschikking voor de samenstelling ervan en de start van het uitvoeringsprogramma RES tot 2030.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube