Stadsregio Parkstad Limburg succesvol in binnenhalen Europese subsidies

In Parkstad is volgens bureau ERAC in de lopende programmaperiode (2014-2020) 60 miljoen euro aan Europees subsidiegeld ingestroomd. In Heerlen gaat het om ruim 52,5 miljoen waarvan 28,6 miljoen voor de verbetering van het spoor tussen Heerlen en Aken, bijna 4 miljoen voor MijnWater BV. De rest van de subsidies gaan naar kleinere projecten waarbij veel hiervan terechtkomen bij kennisinstellingen zoals Hogeschool Zuyd, de Open Universiteit en de Brightlands Campus. Opvallend is dat ook Kerkrade goed scoort met in  totaal 7,7 miljoen euro aan subsidiegeld waarvan 4,7 miljoen voor het circulair bouwproject Superlocal.

Tot voor kort was het amper bekend hoeveel Europees geld in Nederland of Limburg terecht komt. Op basis van gegevens uit openbare databanken is het bureau ERAC uit Den Bosch gelukt een overzicht te maken op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Hieruit blijkt dat in Limburg in de nog lopende programmaperiode 2014-2020, in totaal 290 miljoen euro Europees subsidie is ontvangen waarvan 127 miljoen in Maastricht en dus 60 miljoen in Parkstad. Uit het overzicht van ERAC blijkt dat vooral steden met een universiteit hoog scoren. Landelijk gezien staat Limburg hiermee in de middenmoot.

Regelgeving rondom Europese subsidies is ingewikkeld. Deskundige op dit gebied, Twan de Bruijn van het bureau Euquest, verkent voor onder meer Stadsregio Parkstad Limburg de mogelijkheden en helpt bij het opstellen van aanvragen.

Twan de Bruijn; “de concurrentie bij het aanvragen van Europese subsidies is vaak enorm. Het komt voor dat er 200 tot 300 projectaanvragen in een regeling zijn waarvan er uiteindelijk 15 worden gehonoreerd. Dan moet je echt excellent zijn in je aanvraag. Deze moet passen binnen de subsidiecriteria, je cofinanciering moet geregeld zijn en je hebt robuuste projectpartners nodig.”

In Parkstad voeren de gemeente Heerlen, IBA Parkstad en Stadsregio Parkstad Limburg al jaren een gedeelde lobby-agenda om Europese subsidies te verwerven. De huidige Europese programma’s lopen nog tot en met 2020 en Parkstad heeft met lopende aanvragen en aanvragen in voorbereiding nog ijzers in het vuur die het totaal aan EU subsidie verder zullen doen oplopen.  Na 2020 start een nieuwe programmaperiode waar vanuit Brussel  andere prioriteiten en accenten aan subsidieprogramma’s zullen worden gegeven. Vanuit Parkstad worden ontwikkelingen uiteraard nauwlettend gevolgd. Uitgangspunt blijft uiteraard de inhoud en dat de Europees (mee)gesubsidieerde projecten de doelstellingen en ambities van de regio ondersteunen.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube