SUPERLOCAL werkt aan een integrale gebiedsontwikkeling

SUPERLOCAL staat voor circulaire en integrale gebiedsontwikkeling in Bleijerheide in Kerkrade. Met materialen van twee leegstaande hoogbouwflats worden zo’n 130 nieuwe woningen en de inrichting van het openbare gebied gerealiseerd. Samen met bewoners ontwikkelen Stadsregio Parkstad, HEEMwonen en de gemeente Kerkrade één integrale gebiedsvisie waar ook sociale samenhang en duurzame mobiliteit onderdeel van zijn. Zo wordt onder meer bekeken of de aanwezigheid van deelsystemen voor elektrische auto’s en fietsen wenselijk zijn. Ook wordt er een gesloten waterkringloop gerealiseerd. 

Uithijsmomenten
Op 9 en 10 mei 2019 werden twee volledige en uitgezaagde appartementen uit een hoogbouwflat in Bleijerheide in Kerkrade gehesen . Deze vormen de basis voor twee circulaire proefwoningen, die voor ongeveer 90% gemaakt worden van hergebruikt materiaal. De woningen zijn een deelproject van SUPERLOCAL. In totaal komen er drie circulaire woningen, de derde woning wordt gemaakt van op locatie gemaakt recycle beton.

Bekijk hier de uithijsmomenten in beeld.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube