Provincie Limburg en Stadsregio Parkstad Limburg sluiten deal van €80 miljoen met Rijksoverheid

Vandaag heeft Minister Carola Schouten in een brief, mede namens een aantal andere bewindslieden, aan de Tweede Kamer de tussen Rijk en regio overeengekomen ‘Regio Deal Parkstad Limburg’ aangeboden. Met deze Regio Deal van € 80 miljoen geven Rijk en Regio, de Parkstadgemeenten, Stadsregio Parkstad Limburg en de Provincie Limburg samen, de komende jaren een impuls en versnelling aan het wegwerken van de huidige achterstandspositie van de regio Parkstad Limburg en het toewerken naar het Limburgs gemiddelde. Verwacht wordt dat daarnaast investeringen andere maatschappelijke partijen loskomen, die zorgen voor een totale investering in de regio van circa €500 miljoen. Hiermee wordt een forse stap gezet op weg naar een duurzame, vitale en levenskrachtige regio Parkstad Limburg.

Bekijk hier het Persbericht van Stadsregio Parkstad Limburg / Provincie Limburg, de Kamerbrief van Minister Carola Schouten en de Regio Deal Parkstad Limburg

 

© foto: Nose for Photography | Pascal Moors

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube