Uiteindelijk is de regio van niemand (RUIMTE + WONEN december 2019)

De regio wordt door het Rijk steeds vaker genoemd als het schaalniveau waarop opgaven als verstedelijking, economische ontwikkeling en krimp moeten worden aangepakt. Deze keuze voor de regio lijkt logisch, maar veel zaken blijven onduidelijk, zoals governance, democratische legitimatie, bevoegdheden en wettelijke inbedding.

Ruimte en Wonen december 2019_Uiteindelijk is de regio van niemand_Peter Bertholet

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube