De Parkstadgemeenten versterken hun samenwerking

De Parkstad Limburg gemeenten versterken hun samenwerking op de onderwerpen; duurzaamheid en energietransitie; grensoverschrijdende samenwerking en sociaal-economische structuurversterking.

Dit is nodig om de uitdagingen die de regio heeft, beter aan te kunnen. Daarbij lag er de vraag vanuit het Ministerie van BZK, om aan te geven op welke onderwerpen de samenwerking versterkt kan worden. In een brief aan Minister Raymond Knops lichten de gemeenten hun plannen toe. ‘De wil om samen te werken binnen de Parkstadgemeenten is groot’, legt coördinerend burgemeester Raymond Vlecken van Gemeente Landgraaf uit. ‘Om de belangrijke thema’s en uitdagingen in onze regio aan te kunnen pakken, moet je de handen in elkaar slaan. Die samenwerking levert winst op voor de inwoners, voor Parkstad en voor Zuid-Limburg.’

Brief aan BZK inzaken herijkte intergemeentelijke samenwerking 27.01.2020

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube