Werk aan de winkel!

Het winkellandschap verandert structureel. Daarom slaan de gemeenten Rotterdam, Bodegraven-Reeuwijk, Roosendaal en de Stadsregio Parkstad Limburg de handen ineen om het transformatieproces te versnellen. Ze bezegelen die samenwerking met de zogenoemde Transformatietafel Gebiedsgerichte Aanpak.

nieuwsbericht Transformatietafel Retail 10 maart 2020

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube