Regio Deal Parkstad investeert in jeugd en in leefbaarheid.

Met een groot aantal projecten die voor de tweede termijn van de Regio Deal aan het Rijk zijn voorgesteld wordt er fors geïnvesteerd in de thema’s onderwijs, arbeidsmarkt, gezondheid en jeugd en daarmee in de toekomst van Parkstad. In het kader van de Regio Deal Parkstad Limburg is een programma bij het ministerie van LNV ingediend met het verzoek om hiervoor een deel van de toegezegde Rijksbijdrage voor de Regio Deal vrij te geven. Medio mei, bij publicatie van de Voorjaarsnota wordt hierover door het Rijk definitief besloten. In totaal omvat de Regio Deal een Rijksbijdrage van 40 miljoen euro. Met de projecten die in 2019 en 2020 zijn gestart of worden gestart, wordt een investering van een half miljard euro in beweging gezet. Dat betekent dat elke door het Rijk ingebrachte euro, ruim 15 euro aan investering in de regio oplevert.

Persbericht Regio Deal Parkstad 2e termijn 23_04_2020

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube