Gefaseerde strategie voor de herontwikkeling van Rolduckerveld

Het rapport ‘Gefaseerde strategie voor de herontwikkeling van Rolduckerveld’ van Platform31 concludeert dat een grootschalige en integrale gebiedsontwikkeling alleen mogelijk is als, naast alle belangrijke partijen in een gebied ook de Rijksoverheid investeert. In Parkstad zijn de Stadsregio, de gemeente Kerkrade en de provincie Limburg samen met de woningcorporaties Wonen Zuid en HEEMWonen al vanaf 2016 bezig om in de wijk Rolduckerveld de particuliere woningvoorraad aan te pakken en tegelijk de leefbaarheid te verbeteren.

De extra impuls in 2019 vanuit de Rijksoverheid met de Regio Deal Parkstad was doorslaggevend om tot een haalbaar plan te komen. De komende jaren gaan wordt Rolduckerveld grondig aangepakt. Sloop en deels de her- of verbouw van woningen, gaat gelijk op met het vergroenen van de buurt, het verhogen van de veiligheid het op het peil en vitaal houden van voorzieningen. In totaal wordt er zo’n 110 miljoen euro geïnvesteerd in het gebied.

Gefaseerde-strategie-voor-de-herontwikkeling-van-Rolduckerveld-Kerkrade

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube