Regionale Energie Strategie (RES) Zuid Limburg

Zuid-Limburg, waarin Stadsregio Parkstad Limburg, de Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland samenwerken, is één van de 30 energieregio’s in Nederland die een RES opstellen. In een RES geeft een regio aan hoeveel duurzame elektriciteit zij kan opwekken en welke warmtebronnen er zijn om van het aardgas af kunnen. En waar daarvoor in de regio ruimte is en of het haalbaar en betaalbaar is. Om aan internationale afspraken te voldoen kent Nederland een Klimaatakkoord. Onderdeel hiervan is dat de 30 Nederlandse energieregio’s samen 35 TWh duurzame opgewekte elektriciteit leveren. Deelregio Parkstad draagt hier, via een voorlopig bod van 0,42 TWh aan bij, binnen het Zuid Limburgs aanbod van 1,1 tot 1,9 TWh. Meer informatie op de nationale website over de regionale energie strategie.

Concept-RES-Zuid-Limburg Juli 2020

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube