Gezamenlijke brief aan Staatssecretaris Knops (BZK) over grensoverschrijdende samenwerking.

Onder het motto, “Een goede buur is beter dan een verre vriend”, is vanuit Stadsregio Parkstad Limburg een, door de burgemeesters van Heerlen, Kerkrade, Aken en Städteregion Aachen ondertekende, brief gestuurd aan Staatssecretaris Raymond Knops van het Ministerie van BZK om het belang van grensoverschrijdende samenwerking te benadrukken. De Staatssecretaris wordt gevraagd om  ondersteuning om deze succesvolle samenwerking voort te zetten. Zoals maatwerk als het wegnemen van belemmeringen in nationale wetgeving bij bijvoorbeeld het transporteren van duurzaam opgewekte energie over de landsgrens en het ontwikkelen van een gezamenlijke, grensoverschrijdende aanpak om uiteenlopende uitdagingen op de woningmarkt (tekort in Aken, overschot in Parkstad) aan te gaan.

18-12-20 Brief van Parkstad Limburg en Aken aan Staatssecretaris R Knops BZK visie GROS

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube