Enthousiasme om door te gaan met de Regio Deals

Zowel aan de kant van het Rijk als aan de kant van de regio is veel enthousiasme om door te gaan met de Regio Deals. Met inzicht in succesfactoren en verbeterpunten kijkt minister Schouten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) uit naar de toekomst waarin Rijk en regio op deze voet doorgaan met de implementatie van de Regio Deals. Een steun in de rug voor de aanpak door de regio voor de Regio Deal Parkstad Limburg.

Persbericht-Parkstad-Kamerbrief-LNV-Regio-Deal-20-01_2021

Brief aan de Tweede Kamer van minister Schouten (LNV) over de voortgang van de Regio Deals 20_01_2021

De Limburger 22-01-2021 Complimenten uit Den Haag voor Parkstad

Nieuwe opgaven_nieuwe aanpak Onderzoek Regio Deal slechte woningmarkt

 

Werken aan welvarende regio’s

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube