Duurzaamheidskrant Parkstad Limburg 2021

De regio Parkstad Limburg heeft de ambitie om in 2040 volledig energieneutraal te zijn. Vanuit deze ambitie én om een substantiële bijdrage te leveren aan het Nationaal Klimaatakkoord is er de komende decennia in de regio sprake van een ware energietransitie. Er is sprake van de overgang van fossiele energiebronnen naar het opwekken van duurzame energie zoals zonne- en windenergie. En voor de warmtevoorziening van huizen, kantoren en bedrijfsgebouwen schakelen we geleidelijk over van aardgas naar andere duurzame bronnen zoals bijvoorbeeld MijnWater. Deze energietransitie brengt grote veranderingen met zich mee, ook voor inwoners van de Parkstad-gemeenten. De maatregelen zijn van invloed op hoe we wonen, werken en leven. In de Duurzaamheidskrant kunt u lezen hoe we in Parkstad als regio maar ook per gemeente de energietransitie aanpakken.

duurzaamheidskrant-parkstad-januari-2021 web

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube