Project WIJ(K) Landgraaf investeert met Regio Deal toekomstbestendig in wijk én mensen

Vanuit het bredere buurtontwikkelingsplan Oud Nieuwenhagen in Landgraaf wordt vanuit verschillende invalshoeken naar de wijk gekeken. Op het gebied van fysieke opgaven wonen, de inrichting van de openbare ruimte maar ook naar het (winkel)voorzieningenniveau.   Met 150.000 euro subsidie uit de Regio Deal Parkstad Limburg en 250.000 euro van andere stakeholders en de gemeente Landgraaf voor het project WIJ(K) wordt met name een stevige impuls gegeven op het gebied van leren en werken en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Het project loopt tot 31 december 2022.

2021407 Persbericht Onderwijs-Arbeidsmarkt Landgraaf project WIJ(K)

 

Vanuit het bredere buurtontwikkelingsplan Oud Nieuwenhagen in Landgraaf wordt vanuit verschillende invalshoeken naar de wijk gekeken. Op het gebied van fysieke opgaven wonen, de inrichting van de openbare ruimte maar ook naar het (winkel)voorzieningenniveau.   Met 150.000 euro subsidie uit de Regio Deal Parkstad Limburg en 250.000 euro van andere stakeholders en de gemeente Landgraaf voor het project WIJ(K) wordt met name een stevige impuls gegeven op het gebied van leren en werken en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Het project loopt tot 31 december 2022.

2021407 Persbericht Onderwijs-Arbeidsmarkt Landgraaf project WIJ(K)

 

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube