€36,8 miljoen uit het Volkshuisvestingsfonds voor regionale aanvraag Parkstad

Stadsregio Parkstad Limburg ontvangt een grote bijdrage uit het nationale Volkshuisvestingsfonds om de woonkwaliteit en leefbaarheid van een aantal buurten en wijken te verbeteren en te verduurzamen. Met de Rijksbijdrage worden 864 particuliere woningen aangepakt in de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Kerkrade en Landgraaf én wordt er geïnvesteerd in de herinrichting van de openbare ruimte. Naast de Stadsregio Parkstad Limburg ontvangt ook de gemeente Heerlen een bijdrage voor Heerlen Noord. Met de bijdragen uit het Volkshuisvestingsfonds wordt een volgende stap gezet in de ambitie om als stadsregio naar het niveau van een gemiddelde stad van Nederland te groeien.

Persbericht Volkshuisvestingsfonds 15 juli 2021

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube