Vie, hèt kennis- en expertisecentrum op het gebied van gezondheid en vitaliteit voor de regio.

Op 26 mei 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Parkstad Limburg (bestaande uit de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal, Simpelveld en Beekdaelen) het belang van een regionale samenwerking op het gebied van vitaliteit en gezondheid in brede zin onderstreept door het vaststellen van het Regionaal Uitvoeringsprogramma Vie, dat eerder als voorwaarde werd gesteld voor het toekennen van een subsidie van 4 miljoen euro vanuit de Regio Deal voor Vie.

Persbericht Regionaal Uitvoerings Programma VIE 16 juli 2021

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube